2. 12. 2017

Čekatelská a vůdcovská zkouška

Čekatelskou a vůdcovskou zkoušku si můžete složit také pod okresními lesními kurzy Velká Morava.

Historie

2014

Okres Hodonín uspořádal poslední klasickou čekatelskou zkoušku 5. 10. 2014 ve Vracově. Úspěšně absolvovalo 15 účastníků.

Zde ke stažení příručka k čekatelské zkoušce: cekatelky

2013

Vyšla nová publikace Vůdcovská zkouška. K zakoupení v TDC.

Čekatelský kurzu proběhl ve dnech 18. – 20. 1. 2013 v Mikulčicích a 8. – 9. 2. 2013 ve Veselí nad Moravou. Na kurz se přihlásilo 28 účastníků. Čekatelskou zkoušku úspěšně absolvovalo 23 účastníků.

V současnoti také vyšel nově aktualizovaný Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka, který mimo jiné zakotvil novou čekatelskou zkoušku založenou na ověřování kompetencí. Dosavadní klasickou čekatelskou zkoušku lze pořádat již jen do konce roku 2014. Na ČLK Velká Morava praktikujeme novou čekatelskou zkoušku.

2012

V lednu 2012 proběhl Čekatelský kurz formou dvou víkendového setkání. Absolvovalo jej 10 účastníků.

2011

V roce 2011 byla jmenována nová komise pro vůdcovské a čekatelské zkoušky. Jejím předsedou je Mgr. Karel Ryba – Mýval.

Členy komise jsou: Ing. Stanislava Lingová – Žýžala, Mgr. Jan Švrček – Jean, Radomír Staš – Ježek, Mgr. Martina Rybová – Taťka, MUDr. Evžen Řezáč – Jestřáb, MUDr. Milan Tauš – Finn, Mgr. Barbora Neuwirthová – Bára, Ing. Petr Štipčák – Čok. V průběhu roku se komise rozšířila o Kateřinu Šablaturovou – Smerfetku.

Okres Hodonín v roce 2011 uskutečňuje čekatelskou zkoušku v rámci Čekatelského lesního kurzu Velká Morava. V rámci něj pilotuje v letošním roce tzv. novou čekatelskou zkoušku, která již není založena jen na znalostech, ale na kompetencích.

Podobně vůdcovskou zkoušku pak uskutečňujeme v rámci Vůdcovského lesního kurzu Velká Morava.

Dne 19. 3. 2011 komise okresu Hodonín zkoušela čekatele v sousedním okrese v Uherském Hradišti.