2. 12. 2017

Okres

Junák – český skaut, okres Hodonín, z. s.

… je pobočným spolkem hlavního spolku – Junák – český skaut, z. s., v souladu s občanským zákoníkem. Má právní osobnost.

Hlavní úkoly

 •  Podporovat skautskou výchovu dětí a mládeže v okrese Hodonín, zvyšovat úroveň a kvalitu.
 • Poskytovat zázemí pro činnost středisek a podporovat vedení.
 • Sdružovat, organizovat a řídit střediska.
 • Pořádat vzdělávací akce.

RADA

Předseda: Jiří Stokláska – Hrach
Místopředseda: Karel Ryba – Mýval
Členové: Stanislava Lingová – Žýžala, Martina Luňáková – Sissi
Vedoucí středisek: Petr Mateleško – Lapka, Miroslav Jagoš – Kokr, Pavel Hnilica – Palis, Lucie Dordová – Šnek, Stanislav Ling – Stano, Blanka Holásková – Bronťa

REVIZNÍ KOMISE

Předsedkyně: Zuzana Schwarzová – Rony
Členové: Anežka Novozámská, Lenka Fortelná – Andy

ZPRAVODAJOVÉ

Zpravodajka pro hospodaření: Stanislava Lingová – Žýžala
Organizační zpravodaj: Tomáš Svoboda – Delf
Mediální zpravodajka: Jolana Čuprová – Jolča
Zpravodaj pro vzdělávání: Karel Ryba – Mýval
Správce majetku: Stanislav Ling – Stano

Orgány okresu

 • SNĚM – nejvyšším orgánem okresu je sněm. Řádný okresní sněm je svoláván obvykle jedenkrát za 3 roky. Poslední sněm se uskutečnil 30. listopadu 2013 v Hodoníně.

 

 • RADA – je vrcholným řídícím orgánem okresu mezi sněmy. Okresní rada se schází na svých řádných zasedáních obvykle jedenkrát za měsíc. Radu řídí předseda okresu.

 

 • REVIZNÍ KOMISE – je vrcholný kontrolní orgán okresu. Okresní revizní komise se schází dle potřeby na základě svého plánu činnosti. Její činnost řídí předseda revizní komise. Předsedkyní Revizní komise je Mgr. Zuzana Schwarzová.

 

 • STATUTÁRNÍ ORGÁN – statutárním orgánem okresu Hodonín je předseda okresu Ing. Jiří Stokláska. Jeho zástupcem je místopředseda okresu Mgr. Karel Ryba.

 

 • ZPRAVODAJOVÉ – jsou jmenovaní činovníci, kteří mají právo účastnit se zasedání Rady, s hlasem poradním.

 

 • PRACOVNÍ SKUPINY – Rada může dále zřizovat pracovní skupiny. Jsou zřízeny pracovní skupiny Výchovný odbor Želvičky, kterou řídí okresní výchovní zpravodajové, a Okresní roverský odbor, kterou řídí okresní zpravodaj pro rovery a rangers. Další pracovní skupinou je Instruktorský sbor lesních kurzů Velká Morava.

 

 • ZKUŠEBNÍ KOMISE – okres Hodonín má zřízenou zkušební komisi pro čekatelské a vůdcovské zkoušky, její předsedou je Mgr. Karel Ryba.

 

 • STÁLÍ INSTRUKTOŘI – jsou hlavními garanty dvou vzdělávacích akcí, které okres Hodonín pořádá, Čekatelského lesního kurzu Velká Morava a Vůdcovského lesního kurzu Velká Morava.