2. 12. 2017

Lesní kurzy Velká Morava

Lesní Kurzy Velká Morava jsou tu pro všechny skauty, kteří chtějí složit vůdcovskou nebo čekatelskou zkoušku, dozvědět se spoustu věcí a zároveň vše zažít na vlastní kůži. Kurzy probíhají pod hlavičkou skautského okresu Hodonín, ČLK od roku 1999 a VLK od 2001. Na vzniku kurzů se podíleli například bratři Evžen Řezáč – Jestřáb, Karel Ryba – Mýval, Jan Švrček – Jean a sestry Martina Rybová – Taťka, Stanisla Lingová – Žýžala nebo Hana Vogeltanzová – Hanka. Na kurzu pracovalo více než 111 instruktorů, lektorů a členů servis týmu, kteří vzdělali celkem 781 frekventantů ze 207 obcí České republiky.